Krijg ik extra vergoeding voor mijn knie of heupartrose?

Vanaf januari 2018 heeft u recht op 12 behandelingen per 12 maanden uit de basisverzekering voor knie of heupartrose. De voorwaarden per zorgverzekering kennen onderling kleine verschillen, zie hiervoor uw polisblad.